De consultaties

  • Vrije raadpleging van maandag tot vrijdag van 14-16u voor korte afspraken (administratie, infectieus, medicatie,...)
  • Bij infectieus (hoesten, keelpijn, koorts,...) mondmasker dragen. 
  • Alle andere consultaties zijn na afspraak. Uiteraard kan u niet op voorhand weten wanneer u ziek gaat worden, als er een nieuwe of acute ziekte optreedt, zullen wij u ook zo snel mogelijk helpen, de dag zelf. Als u op deze website geen open afspraken meer ziet, telefoneert u dan even.
  • Het secretariaat is open van 8 u tot 12 u, elke dag. Mocht u nadien ziek worden, dan kan u telefoneren na 17 uur, we zullen ons uiterste best doen om er u nog bij te nemen die avond.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering is het belangrijk dat U de volgende spelregels respecteert :

1)  Zet uw GSM af als u op consultatie komt. ( echt UIT !! )

2)  Indien U een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden, en twee afspraken te                       reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.

3)  Voor het invullen van allerhande attesten maakt u best een afspraak. Hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in             het dossier.

4)  Wij leveren geen voorschriften meer af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende                     voorschriften meegegeven tot er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal                         bijgestuurd worden.

5)  Probeer steeds op tijd te komen, zo niet laat U andere mensen langer wachten. Indien U niet tijdig op de consultatie         kan zijn, gelieve ten laatste 1 uur voor de consultatie te annuleren. Op deze manier kunnen wij andere mensen                 verder helpen.


Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd op het nummer : 02/377.73.73

U dient dit aan te vragen vóór 11 uur, om organisatorische redenen.

Huisbezoeken worden gereserveerd voor patiënten die omwille van gezondheidsredenen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.

Wij willen U motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen : de omstandigheden voor onderzoek en behandeling    zijn optimaal binnen de praktijkruimte.


Telefonisch spreekuur

Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend zowel voor de arts als de patiënt. Voor laboresultaten, of als u de dokter zelf KORT wil spreken, kan u dagelijks terecht tijdens het telefonisch uurtje  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, tussen 17 en 18 uur. WOENSDAG IS ER GEEN  BELUUR !

Voor uitgebreid advies maakt u beter een afspraak.


Wachtdienst

Na 19 uur in de week kan u worden doorgeschakeld naar een collega huisarts van wacht.

In het weekend en op feestdagen kan u terecht in de Huisartsenwachtpost Zennevallei, Alsembergsesteenweg 89, Buizingen.

U kan er zonder afspraak terecht of u kan telefonisch bellen voor een huisbezoek : 02/361.10.10