1)  Symptomen Covid 19 : één van de volgende symptomen moet u aan COVID doen denken : hoest, kortademigheid, pijn op de borst, verlies van geur en smaak. Van de volgende symptomen moet u er minstens 2 hebben: koorts, spierpijn, snotneus, waterige diarree, keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid, vermoeidheid, vallen bij ouderen, verergering van een bestaande toestand

2)  U heeft symptomen : uw huisarts test u. Maak een afspraak per telefoon. Zo kunnen we u een veilige afspraak voor ons allen geven. Draag een mondneusmasker. Kom alleen. Kom op tijd, niet te vroeg, niet te laat.

3)  U heeft een hoogrisicocontact gehad, of denk dat u het had, of u komt terug uit een rode zone :

als u een CTPC code ontvangen heeft, kan u zelf een afspraak maken voor een test in de pretriage. Geen code,    geen test! U kan een afspraak maken via deze link: https://triage.doclr.be of https://mijngezondheid.be of              https://masante.be

- als u van de contact-tracing een quarantaine code krijgt, moet u zelf een quarantaine attest aanvragen en              downloaden via  https://quarantaine.infocoronavirus.be/nl/quarantaine

- als u een hoogrisicocontact heeft gehad, of u weet het niet zeker, kan u bellen voor informatie en/ of voor een      CTPC code naar nummer 02/214.19.19

- uw arts krijgt eveneens de resultaten van uw test voor uw dossier.

4)  Informatie:

nuttige websites :

algemene informatie: https://covid-19.sciensano.be/nl

gebundelde informatie: https://www.tracingagainstcorona.be

nuttige telefoonnummers :

algemene vragen : callcenter covid-19 : 0800/146.89 bereikbaar van 10-18 uur

sciensano helpdesk : 02/642.51.11

contact tracing : 02/214.19.19