De consultaties

  • Er is één vrije raadpleging: maandagmorgen van 8u tot 10u. Deze dient om snel de acute problemen van het weekend te kunnen oplossen. LET OP: er is tot nader order GEEN vrije raadpleging!!!!
  • Alle andere consultaties zijn na afspraak. Uiteraard kan u niet op voorhand weten wanneer u ziek gaat worden, als er een nieuwe of acute ziekte optreedt, zullen wij u uiteraard ook zo snel mogelijk helpen, de dag zelf. Als u op deze website geen open afspraken meer ziet, telefoneert u dan even.
  • Het secretariaat is open van 8 u tot 12 u, elke dag. Mocht u nadien ziek worden, dan kan u telefoneren na 18 uur, we zullen ons uiterste best doen om er u nog bij te nemen die avond.


Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering is het belangrijk dat U de volgende spelregels respecteert:

1/ zet uw GSM af als u op consultatie komt. ( echt UIT!)

2/ indien U een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden, en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.

3/ voor het invullen van allerhande attesten maakt u best een afspraak. HIervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.

4/ wij leveren geen voorschriften meer af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot er terug een medisch onderzoek nodig is, en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.

5/ Probeer steeds op tijd te komen, zo niet laat U andere mensen langer wachten. Indien U niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve ten laatste 1 uur voor de consultatie te annuleren. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.


Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd: 02/377.73.73

U dient dit aan te vragen vóór 11 uur, om organisatorische redenen.

Huisbezoeken worden gereserveerd voor patiënten die omwille van gezondheidsredenen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.

Wij willen U motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn optimaal binnen de praktijkruimte.


Telefonisch spreekuur

Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend voor zowel de arts als de patiënt. Voor laboresultaten, of als u de dokter zelf KORT wil spreken, kan u dagelijks terecht tijdens het telefonisch uurtje  's avonds tussen 18 en 19 uur.

Voor uitgebreid advies maakt u beter een afspraak.


Wachtdienst

Na 19 uur in de week kan u worden doorgeschakeld naar een collega huisarts van wacht.

In het weekend en op feestdagen kan u terecht in de Huisartsenwachtpost Zennevallei, Alsembergsesteenweg 89, Buizingen.

U kan er zonder afspraak terecht of u kan telefonisch bellen voor een huisbezoek: 02/361.10.10